Απολυμάνσεις

Απολυμάνσεις
Ακολουθήστε μας

Οι Απολυμάνσεις – μικροβιοκτονία  αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διαδικασία για την διασφάλιση της υγιεινής ενός χώρου. Πρόκειται για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου σε διάφορους χώρους για παράδειγμα σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κουζίνες και κυρίως σε χώρους που το μικροβιακό φορτίο είναι υψηλό. Πρόκειται για εφαρμογή ειδικών απολυμαντικών σκευασμάτων, εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ και τον ΕΦΕΤ, άοσμων, μη τοξικών με ειδικά μηχανήματα που επιτυγχάνουν την καλύτερη διείσδυση αυτών στον χώρο. Τα παραπάνω σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.