Απολύμανση στο Δημητρούκειο Δημοτικό Σχολείο.

Υπηρεσίες
Ακολουθήστε μας

Σήμερα, 10/1/2021, πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία μας απολύμανση στο Δημητρούκειο Δημοτικό Σχολείο.