Απολύμανση στο ξενοδοχείο ΘΕΟΞΕΝΙΑ

Υπηρεσίες
Ακολουθήστε μας

Σήμερα 27/11 πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία μας, απολύμανση στο ξενοδοχείο ΘΕΟΞΕΝΙΑ, που αποτελεί δομή φιλοξενίας προσφύγων.