Μυοκτονίες

Μυοκτονίες
Ακολουθήστε μας

 

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικών που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Η παρουσία ποντικών και αρουραίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία καθώς είναι μηχανικοί φορείς μικροοργανισμών, μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανά τους (σαλμονέλες, παράσιτα όπως Hymenolepis diminuta) και με τα ούρα τους (λεπτόσπειρες).

Το πρόγραμμα μυοκτονίας που εφαρμόζει η εταιρεία μας ακολουθεί κάποια βήματα –στάδια. Αυτά είναι:

  • η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός κρίσιμων σημείων
  • η δημιουργία και σχεδιασμός δικτύου δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης
  • η διεξαγωγή τακτικών εφαρμογών ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων στα διάφορα σημεία ελέγχου. Τα σημεία ελέγχου καταγράφονται και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η κίνηση και οι εξάρσεις του πληθυσμού των τρωκτικών (monitoring) αλλά και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του δικτύου μυοκτονίας.
  • η ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος.

 

Για την εφαρμογή μυοκτονίας χρησιμοποιούνται:

  • Δολωματικοί Σταθμοί

Είναι ειδικές κατασκευές, μέσα στις οποίες τοποθετείται το τρωκτικοκτόνο σκεύασμα. Ανοίγουν με ειδικό πλαστικό ή μεταλλικό κλειδί. Προστατεύουν αρχικώς το δόλωμα από την υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, υψηλή θερμοκρασία. Προσομοιάζουν τον χώρο και τρόπο διαβίωσης ενός τρωκτικού. Είναι ασφαλή για τα παιδιά και τα κατοικίδια.

  • Παγίδες Σύλληψης

Είναι παγίδες μηχανικής σύλληψης τρωκτικών. Η σύλληψη γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ επιφάνεια κόλλας, φάκα κτλ.). Η εταιρεία μας στην πλειονότητα των περιπτώσεων χρησιμοποιεί ειδικές πλαστικές ή μεταλλικές παγίδες στις οποίες μέσα τοποθετούνται αρωματικές κολλητικές επιφάνειες. Αυτές τοποθετούνται στα σημεία διέλευσης των τρωκτικών.

Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που εφαρμόζει η εταιρεία μας:

  • Είναι αντιπηκτικά δεύτερης γενιάς. Μικρές δόσεις αρκούν για να πάρει το τρωκτικό τη θανατηφόρα ποσότητα δραστικής ουσίας.
  • Μετά την κατανάλωση τους τα τρωκτικά μουμιοποιούνται χωρίς να προκαλούνται δυσάρεστες οσμές στο χώρο.
  • Το δηλητήριο δρα κατόπιν 3-4 ημερών.
  • Υπάρχει αντίδοτο. Είναι η βιταμίνη Κ1.